CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SMARTFREIGHT/Deliverable D7.1 Impact analyses on urban freight (incl. deployment issues)

Stig E.R. Franzén (Chalmers EnergiCentrum (CEC) ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Fraser Mcleod ; Tor Kjetil Moseng ; Hans Westerheim
2010. - 81 s.
[Rapport]

Nyckelord: urban transport, freight distribution management, urban traffic management


The report is one of two that concludes the work in WP7: Impact evaluation of the new concepts as part of the EU-funded R&D project SMARTFREIGHT (Contract N. FP7-216353)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134082

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur