CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SMARTFREIGHT/Deliverable D6.1 Summary of proof of concepts and verification of ICT solutions - Appendix A SMARTFREIGHT Test Site Studies - full reports

Stig E.R. Franzén (Chalmers EnergiCentrum (CEC) ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Mauro Borioni ; Eoin Farell ; Fraser Mcleod
2010. - 175 s.
[Rapport]

Nyckelord: urban transport, freight distribution management, urban traffic management


The report is an appendix to the report D6.1, which concludes the work in WP6: Proof of concepts and verification of ICT solutions as part of the EU-funded R&D project SMARTFREIGHT (Contract N. FP7-216353)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134081

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur