CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SMARTFREIGHT/Deliverable D6.1 Summary of proof of concepts and verification of ICT solutions

Stig E.R. Franzén (Chalmers EnergiCentrum (CEC) ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars Sjöstedt (Chalmers EnergiCentrum (CEC)) ; Marit Natvig ; Tor Kjetil Moseng ; Mauro Borioni ; Eoin Farell ; Fraser Mcleod ; Solveig Meland
2010. - 138 s.
[Rapport]

Nyckelord: urban transport, freight distribution management, urban traffic management


The report concludes the work in WP6: Proof of concepts and verification of ICT solutions as part of the EU-funded R&D project SMARTFREIGHT (Contract N. FP7-216353)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 134079

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur