CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Political leadership in successful product development projects

Susanne Ollila (Institutionen för projektledning) ; Flemming Norrgren (Institutionen för projektledning) ; Joseph Schaller
2001.
[Rapport]

Fenix Working Paper 2001:13Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2013-02-07.
CPL Pubid: 134047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur