CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Implementing a new product development process

Susanne Ollila (Institutionen för projektledning)
2001.
[Rapport]

Fenix Working Paper 2001:14Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur