CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management of Experience Design

Susanne Ollila (Institutionen för projektledning) ; Tobias Fredberg (Institutionen för projektledning)
European Academy of Management Conference (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134044

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur