CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The tri-polar relationship as an engine for learning in management research

David Williamson ; Jonas Roth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning) ; Lena Berg
European Academy of Management Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur