CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pleasing everyone?

Per Svensson (Institutionen för projektledning) ; Sofia Börjesson (Institutionen för projektledning) ; Susanne Ollila (Institutionen för projektledning) ; Alexander Styhre (Institutionen för projektledning)
Critical Perspectives on Projects (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2011-04-27.
CPL Pubid: 134040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur