CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The practice of knowledge sharing in R&D: the challenge of articulating learning

Jonas Roth (Institutionen för projektledning) ; Susanne Ollila (Institutionen för projektledning) ; David Williamson ; Lena Berg ; Alexander Styhre (Institutionen för projektledning)
R&D Management Conference (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur