CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Project Management - a leadership challange

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning)
European Academy of Management Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Projektledning (2005-2007)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur