CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Macroscopic Alignment of Silver Nanoparticles in Liquid Crystalline Templates

Martin Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Per Kjellin (Institutionen för material- och ytkemi) ; Viveka Alfredsson ; Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Nano letters (1530-6984). Vol. 2 (2002), p. 1403-1407.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2013-01-30.
CPL Pubid: 134028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Institutionen för material- och ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Yt- och kolloidkemi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur