CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation of Nanosize Anatase and Rutile TiO2 by Hydrothermal Treatment of Microemulsions and Their Activity for Photocatalytic Wet Oxidation of Phenol

Martin Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Lars Österlund (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Sten Ljungström (Institutionen för teknisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Physical Chemistry B (1520-6106). Vol. 106 (2002), p. 10674-10679.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2013-01-30.
CPL Pubid: 134027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Fysikalisk kemi
Yt- och kolloidkemi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur