CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum Entropy Method Analysis of Thermal Motion and Disorder in Thermoelectric Clathrate Ba8Ga16Si30

Anders Bentien ; B. B. Iversen ; Daniel Bryan ; Galen Stucky ; Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; A. Schultz ; R.W. Henning
Journal of Applied Physics Vol. 91 (2002), 9, p. 5694-5699.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur