CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spontaneous Vesicle Formation of Short-Chain Amphiphilic Polysiloxane-b-Poly(ethylene oxide) Block Copolymers

Guido Kickelbick ; Joseph Bauer ; Nicola Husing ; Martin Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Langmuir (0743-7463). Vol. 19 (2003), 8, p. 3198-3201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 134022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur