CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis of Platinum Nanoparticles in Microemulsion and their Catalytic Activity for the Oxidation of Carbon Monoxide

O.P. Yadav ; Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Neil Cruise (Institutionen för teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (0927-7757). Vol. 221 (2003), p. 131-134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 134018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Yt- och kolloidkemi
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur