CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Large Thermoelectric Figure of Merit at High Temperature in Czochralski-Grown Clathrate Ba8Ga16Ge30

Ali Saramat (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Göran Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Christian Stiewe ; Eckhard Muller ; Dieter Platzek ; Steve Williams ; Michael Rowe ; Daniel Bryan ; G.D. Stucky
Journal of Applied Physics Vol. 99 (2006), p. 023708.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15.
CPL Pubid: 134017

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Halvledarfysik
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur