CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermoelectric properties of partly Sb- and Zn-substituted Ba8Ga16Ge30 clathrates

Daniel Cederkrantz (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Mats Nygren ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Journal of Applied Physics (0021-8979 ). Vol. 108 (2010), 11, p. 113711.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-15. Senast ändrad 2015-07-08.
CPL Pubid: 134013

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Halvledarfysik
Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur