CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Description of the building-stock model ECCABS: Energy, Carbon and Cost Assessment of Building Stocks.

Report A 2010-01

Érika Mata (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
: Chalmers University of Technology, 2010.
[Rapport]

ISSN 0281-0034Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 133908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur