CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creativity and Innovativeness through reflective project leadership

Susanne Ollila (Institutionen för projektledning)
Creativity and Innovation Management Vol. 9 (2000), 3, p. 195-200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-14.
CPL Pubid: 133890

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur