CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Garbage-can decision making and the accommodation of uncertainty in the drug development work

Alexander Styhre ; Leena Wikmalm (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Jonas Roth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 19 (2009), 2, p. 134-146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 133888

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur