CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a low-loss low-noise tapered slot phased array feed for reflector antennas

M. Arts ; Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; O Iupikov ; L. Bakker ; R. van den Brink
EuCAP 2010 Fourth European Conference on Antennas and Propagation, Barcelona, 12-16 April 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2011-07-05.
CPL Pubid: 133874

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur