CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of multi-beam reflectors fed by phased array feeds with impedance-matching layers

Malcolm Ng Mou Kehn ; Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; L. Shafai
APSURSI 2010, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 11-17 July 2010, Toronto, Canada (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2011-07-12.
CPL Pubid: 133870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur