CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unified Definitions of Efficiencies and System Noise Temperature for Receiving Antenna Arrays

K.F. Warnick ; Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap) ; Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system) ; B. Woestenburg
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 58 (2010), 6, p. 2121-2125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 133866

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap (2010-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur