CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extending the capabilities of the GRASP and CAESAR software to analyze and optimize active beamforming array feeds for reflector systems

Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; O Iupikov ; W. van Cappellen
ICEAA 2010, International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, 20-24 Sept. 2010, Sydney, Australia p. 197-200. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2011-07-07.
CPL Pubid: 133853

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur