CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Presentations about data analysis related with the NOVAC project

Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Patrik Norman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Vladimir Conde (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
4th NOVAC Annual Meeting, Guatemala, January 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur