CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical incubator dimensions for small firm performance - a study of new technology-based firms localized in 16 incubators.

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
International Journal of Business Innovation and Research (1751-0252). Vol. 4 (2010), 3, p. 256-279.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 133733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur