CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framgång och feltänk i förbättringsarbetet. Beakta resursförbrukningen i produktivitetsutvecklingen!

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Landin, A., och Lind, H. Hur står det egentligen till med den svenska byggsektorn? Perspektiv från forskarvärlden p. 23-34. (2011)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14.
CPL Pubid: 133708

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur