CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infusion modelling using two-phase porous media theory

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mohammad Rouhi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proc. IV European Conference on Computational Mechanics (ECCM IV 2010), Paris, France (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-14. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 133648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur