CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mutual information statistics of optimized LoS MIMO systems

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; Antonios Pitarokoilis ; Josef A. Nossek
Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2011-01-14.
CPL Pubid: 133588

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur