CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exact expressions for the condition number distribution of complex Wishart matrices

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; Matthew R. McKay ; Peter J. Smith ; Josef A. Nossek
Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13.
CPL Pubid: 133587

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur