CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A High-Speed, Energy-Efficient Two-Cycle Multiply-Accumulate (MAC) Architecture and Its Application to a Double-Throughput MAC Unit

Tung Hoang-Thanh (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Transactions on Circuits and Systems I (1549-8328). Vol. 57 (2010), 12, p. 3073-3081.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 133538

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)