CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chapter 1: FE-Models of the Sheet Metal Forming Processes

Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Sheet Metal Forming Processes - Constitutive Modelling and Numerical Simulation (Editor: Dorel Banabic, Springer) p. 1-25. (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2011-01-13.
CPL Pubid: 133514

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur