CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dtermination of the formability of DP-steels by a combination of experimental methods and FE-simulations

Mats Sigvant ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mats Larsson
Proceedings of IDDRG'10, The International Deep Drawing research Group, May 31-June 02, Graz, Austria p. 195-204. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Sheet metal forming simulation, Material characterization, DP-steels, Inverse modelling, Offline strain measurementsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13.
CPL Pubid: 133405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur