CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanostructured Materials for Photolytic Hydrogen Production

Jiefang Zhu ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Energy Efficiency and Renewable Energy through Nanotechnology (2010)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13.
CPL Pubid: 133374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Annan fysik

Chalmers infrastruktur