CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanophotochemical cells for water splitting from sunlight and water

Beniamino Iandolo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Michael Zäch (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
2nd ESF conference “Nanotechnology for Sustainable Energy”, Obergurgl, Austria, 4th – 9th July 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2011-01-13.
CPL Pubid: 133371

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Ytor och mellanytor
Annan fysik

Chalmers infrastruktur