CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effects on Knowledge Creation and Transfer in Production Process Verification due to Virtual Prototypes

Dan Paulin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
The Electronic Journal of Knowledge Management Vol. 4 (2006), 2, p. 181-188.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Final verification, virtual prototype, knowledge transfer, automotive industryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2013-03-07.
CPL Pubid: 133367