CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Virtual verification : Impact of a new work method on the final verification process

Dan Paulin (Institutionen för arbetsorganisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 47 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: final verification, verification method, verification performance, knowlledge transfer, pre-production engineeringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 133365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsorganisation (1992-2004)

Ämnesområden

Produktion
Industriell organisation, administration och ekonomi
Lärande

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-05-16
Tid: 10:15
Lokal: Vasa C, Vera Sandbergs Allé, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Mats Björkman, Linköping University