CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communication and Knowledge-Sharing Set-ups Within International Engineering Companies

Dan Paulin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, 11-12 November 2010, Hong Kong, China p. 341-350. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: international companies, communication set-up, knowledge sharing, Chinese operations, R&D-manufacturing interfaceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2013-03-07.
CPL Pubid: 133355