CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory - IVS Technology Development Center

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Lars E. Pettersson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IVS 2009 Annual Report p. 304-307. (2010)
[Artikel, övrig]

edited by D. Behrend and K.Baver, NASA/TP-2010-215860Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 133305

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur