CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory - IVS Analysis Center

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Tobias Nilsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IVS 2009 Annual Report p. 267-270. (2010)
[Artikel, övrig]

edited by D. Behrend and K.Baver, NASA/TP-2010-215860Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 133302

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur