CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A MODIFIED BALANCED SCORECARD: USAGE IN EVALUATING SUPPORT FUNCTIONS IN A LARGE CONSTRUCTION COMPANY

Patrick Nordberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Erik Sjödin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Third International World of Construction Project Management Conference 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-13.
CPL Pubid: 133299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur