CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultra-raid dUT1 Measurements on Japan-Fenoscandian Baselines - Application to 24-hour Sessions

Shigeru Matsuzaka ; Shinobu Kurihara ; Mamoru Sekido ; Thomas Hobiger ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Jouko Ritakari ; Jan Wagner
Proceedings of the 6th IVS General Meeting p. 143-147. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Eds. D. Behrend and K. D. Baver, NASA Conference Publication, NASA/CP-2010–215864Denna post skapades 2011-01-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 133296

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur