CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enzymatic wood hydrolysis – stealing technology from molds

Hampus Sunner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Paul Christakopoulos ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
WWSC Workshop, 26-27 May 2010, Gothenburg, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 133240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Biokemi
Molekylärbiologi
Industriell bioteknik
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur