CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filtration of lignin from lignocellulose based ethanol production

Kristofer Dingwell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Maria Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Proceedings The 13th Nordic Filtration Symposium edited by Antti Häkkinen, 10-11 June 2010, Lappeenranta, Finland. p. 58-65. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-12.
CPL Pubid: 133205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur