CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filtration of lignin from a lignocellulose based ethanol pilot plant

Kristofer Dingwell (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Maria Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
EMChIE 2010 Conference Proceedings edited by Raf Dewil, Lise Appels & Ann Hulsmans, 6th European Meeting on Chemical Industry and Environment, 17-19 May 2010, Mechelen, Belgium Vol. 1 (2010), p. 433-441.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-12.
CPL Pubid: 133198

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiska processer
Pappers-, massa- och fiberteknik
Kemisk apparatteknik

Chalmers infrastruktur