CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On quantum leaps, Michelson and eruptions: Solar FTS detection of volcanic gas emissions

Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; M. Kihlman ; P Weisheit
FIEL VOLCAN Project Symposium, Mexico DF, Mexico, April 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133169

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur