CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik

Nils Bruzelius ; Peter Bull ; Lars Bäck ; Jonas Eklund ; Kenny Heilert ; Hans Liwång (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Patrik Stensson ; Carl-Gustaf Svantesson
Stockholm : Försvarshögskolan, 2010. ISBN: 978-91-86137-02-1.- 266 s.
[Bok]

Nyckelord: Militärteknik, farkostteknikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur