CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unstructured overlay networks with guarantees

10261 Abstracts Collection -- Algorithm Engineering

Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Dagstuhl Seminar Proceedings (1862-4405). p. 7-8. (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Experimental algorithmics, Game theory, Parallel and distributed algorithms, Multi-core


Editors: Giuseppe F. Italiano and David S. Johnson and Petra Mutzel and Peter SandersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-12.
CPL Pubid: 133123