CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Increasing the thermotolerance of Saccharomyces cerevisiae by encapsulation

Päivi Ylitervo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi- och bioteknik)
XVIII International Conference on Bioencapsulation, Porto, Portugal (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur