CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-term observations of SO2 gas emission rates from Nyiragongo volcano (RD Congo) during 2004-2009

Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; M. Yalire ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Patrik Norman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Mattias E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
4th Gothenburg Atmospheric Science Centre Conference Abstracts, Gothenburg, Sweden, May 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur